Rasbeskrivning Gotlandsfåret

 

Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Genom urval

för storlek och pälskvalitet har Gotlandsfåret utvecklats till en effektiv ras

för produktion av kött och pälsskinn. Genom sin rörlighet och goda förmåga

att utnyttja varierande betesmarker är Gotlandsfåren mycket lämpliga till

nordisk landskapsvård. Från Gotland, där de utgör den dominerande rasen,

har de spridits över till hela fastlandet.

 

De vuxna djuren är grå med svarta huvuden och ben. Vita tecken förekommer ibland på huvud och ben. Stora vita tecken är inte önskvärda. Huvud och ben är ullfria. Svansen är kort med ullfri spets. Benstommen är gracil och huvudet finskuret. Såväl tackor som baggar saknar horn. Tackorna väger oftast 55-90 kg och baggarna 80-120 kg, men stora variationer förekommer.

  rasb.JPG

Temperamentet är livligt utan att fåren för den skull är skygga och de är lätta att få tama. Vid betesgång är Gotlandsfåren ofta mer utspridda i terrängen än får av andra raser.De har dock en utpräglad flockinstinkt och fungerar utmärkt tillsammans med vallhundar.

 

Gotlandsfåren har en starkt årstidsbunden brunst och lammen föds på våren. Tackorna har lätt att lamma, har goda modersegenskaper och god fruktsamhet. Från två års ålder föder tackorna i regel två lamm. Trillingfödslar är inte ovanliga.

 tacklamm.JPG

 

Skinnen bereds med olika hårlängder och används främst för hantverk, inredning och beklädnad. För att lammen ska bli slaktmogna under hösten kompletteras betet ofta med vallåterväxt eller annat tillskottsfoder under senare delen av uppfödningstiden. Köttet från Gotlandslammen håller hög kvalitet. Det är mört och smakligt och brukar hävda sig väl i smaktester med kött från olika fårraser.

Lammen föds svarta men under sommaren ljusnar de och blir grå i olika nyanser. Till rasens absoluta särdrag hör den glansiga och lockiga ullen. På lammen är den fullt utvecklad vid 4-5 månaders ålder och kan då ge ett vackert och användbart skinn.=

 

För att lammskinnen ska bli så attraktiva som möjligt eftersträvas bland annat:

    • Färg av hela skalan från vitt till svart i rasbeskrivningen. Dock är avelsmålet fortfarande en ren och klar färgnyans från ljusgrå till mörkgrå, jämnt utbredd över skinnet.

    • Jämn lock över hela skinnet, ca 10-15 mm stor och med en tredimensionell karaktär.

    • Ett glansigt och silkigt pälshår. 

Skinnen bereds med olika hårlängder och används främst för hantverk, inredning och beklädnad. För att lammen ska bli slaktmogna under hösten kompletteras betet ofta med vallåterväxt eller annat tillskottsfoder under senare delen av uppfödningstiden. Köttet från Gotlandslammen håller hög kvalitet. Det är mört och smakligt och brukar hävda sig väl i smaktester med kött från olika fårraser. 

Goda modersegenskaper, hög fruktsamhet och lågt underhållsbehov uppskattas i korsningsprogram med Gotlandsfår som moderras. De bästa tackorna bör dock användas för fortsatt avel inom rasen. Tackor med sämre pälsegenskaper kan dock vara lämpliga för korsning med baggar av utpräglad köttras.  

 

Augusti 2009

 

 

 
stäng