Välkomna till baggauktion i Jönköping den 18 september

Vi välkomnar bagglamm av raserna gotlandsfår och leicester som är riksbedömda med gott resultat, samt äldre baggar med bra avelsvärden, födda 2016 eller senare.

Deltagande besättningar skall vara fria från smittsamma sjukdomar, resistenta parasiter, friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt vara fotrötecertifierade (F-status) och utan smittsam digital dermatit (CODD).

 

Auktionskatalog kan beställas från: ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

Preliminärt tidsprogram

Kl 8.00 – 9.00 Veterinärbesiktning och installning
Kl 9.30 – 12.30 Visning av djur uppställda i katalognummerordning
Kl 13.00 Auktion

Enklare förtäring finns att köpa utomhus

Senast 1 timme innan auktionen ombeds köpare att anmäla sig i sekretariatet för att erhålla ett inropsnummer. Inköp via ombud är som vanligt välkommet. För mer info kontakta Gunborg Bringevik gunborg.bringevik@telia.com senast den 13/9.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ellen Johansson 076-817 02 54
Stefan Josefson 070-533 53 21

Vi jobbar för att du ska få en så säker och trevlig baggauktion som möjligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gå gärna in Fårsavelsföreningens hemsida under fliken Lokalförenigar – Jönköpings läns Fåravelsförening eller följ oss på Facebook på Baggauktionen Jönköping, för aktuella uppdateringar.

 

Varmt välkomna!
Auktionskomitten för baggauktionen i Jönköping